ThermoEye 1000
Automaty paszowe
WYBIERZ
ThermoEye 4000
Stacje separacyjne
WYBIERZ
ThremoEye 2000
Kojce porodowe
WYBIERZ

0 Urządzenia online

0 Monitorowane zwierzęta

0 Wykonane pomiary przez system

0 Ilość godzin bez awarii systemu