Czym jest ThermoEye?

ThermoEye to system dzięki któremu hodowca otrzymuje informacje o wykryciu pierwszych objawów chorego zwierzęcia. Większość istniejących chorób trzody chlewnej posiada objawy temperaturowe. Pomiędzy wystąpieniem pierwszych podwyższonych temperatur zwierzęcia, a zmianą jego zachowania mija zazwyczaj co najmniej kilka godzin. W stadach większych niż 100 sztuk, zauważenie takiej zmiany na pojedynczym zwierzęciu jest niemalże niemożliwe. W trakcie trwania choroby metabolizm zwierząt jest zmieniony. Początkowo konsumują one identyczną wartość paszy, ale ich przyrost jest zdecydowanie mniejszy co przekłada się na zwiększenie wskaźnika konwersji paszy FCR i właśnie dlatego detekcja wczesnych objawów jest tak istotna.

Urządzenie ThermoEye jest instalowane w ogólnodostępnych i często odwiedzanych miejscach w chlewni. Takimi miejscami między innymi to automaty paszowe, klatki wagowe(sortujące), porodówki. ThermoEye do detekcji temperatury używa zjawiska termografii. Każde z urządzeń posiada wbudowane kamery termograficzne, które po instalacji skierowane są tak aby z niewielkiej odległości (poniżej jednego metra) obserwowały zwierzęta. W przypadku gdy urządzenie wykryje temperaturę podwyższoną u danego zwierzęcia, zostaje ono wówczas automatycznie oznaczone farbą spożywczą. Automatyczne znakowanie odbywa się za pomocą spryskiwacza, który również jest wbudowany w urządzenie ThermoEye. Jednocześnie z oznakowanie chorego zwierzęcia przesyłana jest informacja dla hodowcy mailem lub SMS o miejscu i czasie zdarzenia.

Jak to działa?

Zapoznaj się z działaniem ThermoEye i odkryj jego zalety!
 • 1

  Ciągły monitoring

  Urządzenie dokonuje pomiaru temperatury w trybie całodobowym podchodzącym zwierzęcą. Umożliwia ciąglą kontrolę zwierząt.

 • 2

  Detekcja gorączki

  System analizując temperaturę stada oraz czynników środowiskowych, wykrywa zwierzę u którego wystąpił wzrost temperatury.

 • 3

  Powiadomienie

  W przypadku wykrycia chorego osobnika, system oznacza świnię farbą spożywczą oraz wysyła powiadomienie sms do hodowcy lub opcjonalnie do weterynarza.

 • 4

  Analiza danych

  Użytkownik może analizować historyczną temperaturę stada oraz otoczenia. Umożliwia to bardziej precyzyjny cykl produkcyjny.

Co zyskujesz?

W dzisiejszych czasach, trudna koniunktura na rynku trzody chlewnej sprawia, że każdy element procesu hodowli wpływa na jej opłacalność. Rosnące ceny pasz oraz zwiększająca się ilości podawanych antybiotyków, wpływa negatywnie na zyski. Dowiedz się jak zwiększyć opłacalność produkcji nawet o kilka procent.

Niższy FCR

~70% kosztów produkcji stanowi pasza. Wczesna detekcja choroby w stadzie prowadzi do ograniczenia okresu, w którym zwierzę konsumuje paszę, a nie przyrasta.

Skuteczniejsze leczenie

Wykrycie początkowej fazy choroby, prowadzi do obniżenia dawek stosowanych antybiotyków. Wcześnie podjęte działanie ogranicza rozprzestrzenianie się choroby.

Mniej upadków

Wczesna detekcja, hamuje rozwój choroby. Dzięki temu, szybko podjęte działanie nie doprowadzi do upadków w stadzie lub drastycznego obniżenia przyrostu zwierzęcia.

Łatwiejsza produkcja

W związku z trudną sytuacją na rynku pracy oraz brakiem wykwalifikowanych pracowników obsługujących produkcję. Całodobowy monitoring znacznie ułatwia kontrolę nad hodowlą

Znakowanie chorych zwierząt

System ThermoEye jest wyposażony w moduł znakowania chorych zwierząt