Najnowszy poziom automatyzacji opieki nad stadem!

Spółka Smart Soft Solutions Sp. z o.o. realizuje Projekt B+R pn. „ThermoEye”. Wartość realizowanego przez nas projektu wynosi 1,5 mln zł, a wkład z Funduszy Europejskich stanowi 80% tej kwoty. Wsparcie na realizację projektu zostało pozyskane przy współpracy z funduszami: Simpact Fund Sp. z o.o. oraz AgriTech Hub Sp. z o.o. realizujących projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 1.3: Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych, Poddziałanie 1.3.1: Wsparcie projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa.

Prowadź nowoczesną i opłacalną hodowlę!

%

Redukcja upadków nawet o 50%

%

Obniżenie FCR nawet o 5%

Partnerzy

Wesstron
LODR w Bratoszycach
AgriTech Hub VC Fund