Najnowszy poziom automatyzacji opieki nad stadem!

Co możesz zyskać?

Tucznik sprzedawany jest w średniej wadze 120 kilogramów. W fazie wzrostu od 30 kilogramów do 120, powinien on spożyć paszy w granicach 280 kilogramów. Tak jak zostało to wspomniane powyżej, metabolizm zwierząt w trakcie choroby jest zupełnie inny. Skupia się on wtedy na podstawowej funkcji – przeżycia, dlatego wraz z chorobą spada przyrost masy zwierzęcia względem spożytej paszy. Jak duże są to straty? By to zobrazować musimy spojrzeć na poniższą tabelę:
Jak widać na powyższej tabeli, 0,1 wskaźnika FCR odpowiada około 8 złotym. Stąd zakładając, że jeśli posiadamy średni FCR w naszej chlewni na poziomie 2,7, wydajemy na paszę około 193 złotych. Eliminując zagrożenie, postaci niewykrycia choroby jesteśmy w stanie zredukować wskaźnik FCR o nawet 0,3, co stanowi około większy zysk na każdym zwierzęciu o 24zł. Dodatkowym elementem jest redukcja śmiertelności, która wynosi około 1-2%. Śmiertelność występuję na różnych etapach chowu zwierząt, stąd ciężko dokładnie dokonać szacunku strat, ale zakładając najbardziej korzystny rachunek, w którym zwierzę pada zaraz po przetransportowaniu, wtedy strata liczona jest od kosztu zakupu jednego zwierzęcia. Załóżmy, że importowany prosiak kosztuje 300zł za sztuką, stratą 2-3% to około 7,5zł. Czyli na całym stadzie biorąc pod uwagę nawet tak niewielką śmiertelność zawsze wychodzi jakaś strata. Eliminując ją możemy za pomocą stałego monitoringu zwierząt możemy zaoszczędzić dodatkowo około 3-4 złotych. Podsumowując powyższe hodowca z użyciem systemu ThermoEye jest w stanie wypracować większy zysk o nawet 28 złotych na każdej sztuce tucznika.

Kontroluj swoje obejście nie wychodząc z domu

Oferujemy monitoring obiektów - chlewni, obór, podwórek.

Spółka Smart Soft Solutions Sp. z o.o. realizuje Projekt B+R pn. „ThermoEye”. Wartość realizowanego przez nas projektu wynosi 1,5 mln zł, a wkład z Funduszy Europejskich stanowi 80% tej kwoty. Wsparcie na realizację projektu zostało pozyskane przy współpracy z funduszami: Simpact Fund Sp. z o.o. oraz AgriTech Hub Sp. z o.o. realizujących projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 1.3: Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych, Poddziałanie 1.3.1: Wsparcie projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa.

Prowadź nowoczesną i opłacalną hodowlę!

%

Redukcja upadków nawet o 50%

%

Obniżenie FCR nawet o 5%

Partnerzy

Wesstron
LODR w Bratoszycach
AgriTech Hub VC Fund